homepage WP.jpg

Contributie

Contributie 2023-2024

Indien je lid wordt gedurende het seizoen kan een korting op de contributie worden toegepast.

Bij opzeggen gedurende het seizoen is in specifieke gevallen gedeeltelijk teruggave van de contributie mogelijk. Zie verder het contributiereglement.

2023-2024

Senioren*

€ 345,-

Trimleden*

€ 260,-

Jeugd O18

€ 370,-

Jeugd O16

€ 370,-

Jeugd O14

€ 370,-

Jeugd O12

€ 370,-

Jeugd O10/O9

€ 310,-

Jeugd O8

€ 285,-

Mini's

€ 200,-

Funkey

€ 180,-

Zaalhockeytoeslag O10 t/m O18

€ 75,-

Winterbijdrage O8/O9

€ 30,-

Opleidingsbijdrage jeugd

€ 30,-

Selectiebijdrage jeugd

€ 75,-

Trainingslidmaatschap senioren*

€ 220,-

Zaalhockey senioren*

€ 30,-

Zaalhockey senioren voor niet-leden*¹

€ 70,-

Hockey 7s zonder ander lidmaatschap*¹ 

€ 50,-

Senioren half seizoen*¹

€ 197,50

Entreegeld jeugd en senioren

€ 70,-

Administratiekosten te laat betalen

€ 40,-

*Informatie over lidmaatschappen senioren vind je op www.amhcwesterpark.nl 

¹Westerpark introduceert deze lidmaatschappen als pilot. Dat betekent dat de club na het seizoen 2023-2024 deze hockeyvormen evalueert en besluit om er wel of niet meer door te gaan.


Stadspas en Jeugdsport Fonds

Jeugdleden in het bezit van een door de gemeente Amsterdam uitgegeven Stadspas kunnen hun tegoed gebruiken bij betaling van contributie. Indien het contributiebedrag hoger is dan de subsidie vanuit Stadspas betaalt het jeugdlid het restant aan de vereniging.

Jeugdleden kunnen gebruik maken van het Jeugdsport Fonds voor de betaling van de contributie. Indien het contributiebedrag hoger is dan de subsidie vanuit het Jeugdfonds Sport betaalt het jeugdlid het restant aan de vereniging. Meer informatie vind je op www.jeugdfondssportencultuur.nl


Gezinskorting
Vanaf seizoen 2022/2023 introduceren wij een gezinskorting bij 3 of meer spelende leden uit één gezin ingeschreven op hetzelfde adres. De gezinskorting wordt als volgt berekend:
* 25 euro korting voor het 3e gezinslid
* 50 euro korting voor het 4e gezinslid
* 75 euro korting voor het 5e en volgende gezinslid
De korting wordt achteraf verrekend nadat de contributies van alle gezinsleden volledig zijn voldaan.
De gezinskorting dient voor 1 januari 2024 aangevraagd te worden via
[email protected]


Betaling contributie

De contributie wordt geïnd via ClubCollect. Je betaalt de contributie in een of twee termijnen. Voorafgaand aan het betalingsverzoek, ontvangt elk lid een gespecificeerde nota via de mail en instructies van ClubCollect.

Er kan alleen betaald worden via ClubCollect. Rechtstreekse betaling aan de vereniging wordt teruggestort en niet gezien als contributiebetaling.


Te late betaling contributie

Indien één maand na de vervaldatum de contributie niet of niet volledig is voldaan, worden administratiekosten van € 40,- in rekening gebracht. Indien twee maanden na de vervaldatum nog steeds niet betaald is, volgt een tweede factuur met administratiekosten van € 40,- en kan het bestuur besluiten tot schorsing. Zie voor verdere informatie over de regels bij te laat betalen het contributiereglement.

Vragen over de contributie kunnen gemaild worden naar [email protected]

Aan deze tekst op de website kunnen geen rechten worden ontleend.