homepage WP.JPG
Jeugd April
28

Protocol jeugd AMHC Westerpark

Nieuws afbeelding
Het is veel informatie, maar het is belangrijk dat iedereen de inhoud goed doorneemt en bespreekt met zijn kind(eren).

Voorwaarde is wel dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zoals ze in het protocol hieronder staan. De regels zijn strikt. En hoewel de trainingen van kinderen t/m 12 jaar verschillen van de trainingen voor kinderen van 13 t/m 18 jaar, gelden de regels voor iedereen die naar de club komt.

Voor de duidelijkheid: het protocol van AMHC Westerpark heeft als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM en protocollen van NOC*NSF en de KNHB. Het sportpark kan alleen open gaan en blijven als we ons daaraan houden. Deze protocollen zijn te vinden op: Jeugd weer op de velden, welke protocollen gelden?

We hebben de hulp van ouders nodig om alles in goede banen te leiden. De trainers en de ondersteunende staf kunnen dit niet alleen (zie onderdeel regelouders). Kortom: zonder jullie hulp kunnen we niet trainen.

Let op: trainingsdagen en -tijden van de teams kunnen aangepast zijn, om dit allemaal mogelijk te maken. De dagen/tijden kunnen ook nog wijzigen in de loop van de komende weken, dus houd wekelijks goed in de gaten wanneer je kind training heeft. Je kan dit schema vinden op de Westerpark app en de website

Uitgangspunten protocol Westerpark:
De veiligheid en gezondheid van de trainers, kinderen, vrijwilligers en regelouders die aanwezig zijn staan voorop.
Deelname aan de training is vrijwillig. Aanwezigheid is niet verplicht en heeft geen consequenties voor de teamindeling van aankomend seizoen.
De club heeft twee corona-coördinatoren aangewezen. De corona-coördinatoren, Gerard (bar) en Harry (beheerder) houden het hoofdtoezicht en zijn aanspreekpunt op de club. Zij dragen herkenbare kleding (clubjassen of -hesjes).
De club schakelt de hulp in van regelouders (mini t/m E per team 2 ouders; D t/m A per team 1 ouder) die ondersteunen om alles goed te coördineren. Dit geldt voor ALLE teams. Zonder regelouders wordt er niet getraind. Zie verderop in dit document meer informatie.
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je kind weer meetrainen.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Twijfel je of je naar de training kunt komen, kijk dan op Kinderen en het nieuwe coronavirus.
Ouders mogen niet op het terrein van de club komen, tenzij ze daar een rol vervullen (zoals regelouder). Kinderen (mini’s, F en 6E) worden bij het hek van de fietsenstalling afgezet en opgehaald. Ze worden vanaf daar begeleid door aanwezige regelouders.
Ouders, trainers en werknemers die op de club zijn, houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
Ook jeugdleden uit de A, B en C-categorieën houden ten minste 1,5 meter afstand van iedereen, dus ook onderling. 
Ieder team maakt een taakverdeling voor goede uitvoering van het protocol. Zie onderdeel regelouders.
Volg de loop- en fietsroutes om onze club te betreden en te verlaten. 
De mini’s, F-teams en 6E-teams spelen in principe altijd op veld 1,2 of 3 en parkeren hun fietsen in de reguliere fietsenstalling. Voor de 8E, D, C, B en A-teams geldt dat je je fiets parkeert daar waar je moet trainen. Speel je op veld 1 of 2 dan parkeer je je fiets in de reguliere fietsenstalling. Train je op veld 3 of 4, dan fiets je via de dijk naar deze velden. Er worden fietsvakken afgezet met rood/wit lint waar je de fietsen kunt parkeren.

Wat doet de vereniging om het veilig te maken - en te houden?
De training vindt plaats volgens het KNHB-protocol.
De corona-coördinatoren, Gerard (bar) en Harry (beheerder) houden het hoofdtoezicht en zijn aanspreekpunt op de club. Zij dragen herkenbare kleding (clubjassen of -hesjes).
We spreiden de trainingen zoveel mogelijk over alle beschikbare velden. Het trainingsschema is daarop aangepast.
Elk kind houdt 1,5 meter afstand van volwassenen (trainers, werknemers en vrijwilligers).
Tijdens training raakt het kind alleen eigen materiaal aan (o.a. stick, bitje, bidon).
Trainingsmaterialen (ballen en pionnen) worden alleen maar aangeraakt door de trainers en deze worden aan het einde van de dag gedesinfecteerd.
De trainers halen de materialen voor de eerste training op bij de loods. Na de laatste training leggen de trainers de materialen in de bakken met ontsmettingsmiddel bij de loods. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de dug-outs, behalve door de trainer, de keeper en de regelouder. In de dug-out staat iedereen te dicht op elkaar en dat wordt onoverzichtelijk. Graag je hockeytas en jas ophangen aan de haken aan het hek (bij regen zorgen voor plastic zak waar waardevolle spullen droog in blijven) of achterlaten bij de tafels tussen veld 1 en 2.
De club heeft zeep en lotion waarmee handen gedesinfecteerd kunnen worden. De club heeft handschoenen voor EHBO en het desinfecteren van trainingsmaterialen. De club heeft geen mondkapjes of veiligheidsbrillen. Hiermee volgt de club de protocollen van NOC/NSF, KNHB, de richtlijnen van het RIVM (Mondkapjes en handschoenen) en het advies van de EHBO-commissie. Mochten trainers, vrijwilligers of werknemers toch beschermingsmaterialen willen gebruiken, neem dan contact op met de hockeyclub ([email protected]). 
Volg de loop - en fietsroutes om onze club te betreden en te verlaten. 
Ieder 11-tal traint met zijn eigen keeper. De E, F en mini’s spelen zonder keepers.  Keepers halen om de beurt hun spullen uit het keepershok. Er mag maar één persoon tegelijk in het keepers- of materialenhok.
Spugen en snotteren (neus ledigen) op het veld is verboden.

Regelouders:
Er zijn bij mini t/m E twee ouders en bij D t/m A een ouder tijdens de training aanwezig als toezichthouder. Bij 2 regelouders: Eén ouder blijft bij het veld staan en de andere ouder loopt rond en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt op het sportpark.
Regelouders zijn minimaal 15 minuten vóór aanvang van de training aanwezig en blijven tot 10 minuten ná de training om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Alle regelouders melden zich eerst bij de hoofdingang bij de corona-coordinator voor instructies. 
De teamleider van elk team is verantwoordelijk voor het regelen van de regelouders. Per training mogen dit andere ouders zijn. Graag een schema maken binnen je team. Deel het schema zo spoedig mogelijk (ruim voor aanvang van de eerste training) met de coördinator van je categorie. Zonder regelouders is training niet mogelijk. Dit geldt dus ook voor de A t/m C teams!

Wat doen de regelouders?
Zij treden op in geval van vragen van teamgenoten, blessures, etc.
Zij houden toezicht op de routing.
Zij houden toezicht op andere ouders.
De regelouders van de mini’s, F en 6E-teams vangen de kinderen op bij de fietsenstalling en begeleiden de kinderen naar de tafels tussen veld 1 en 2 en vervolgens naar het veld waar ze training hebben.
De regelouders van de overige teams zorgen ervoor dat ze tijdig bij de juiste velden staan (waar hun team training heeft en dus fietsen worden geparkeerd) om daar alles in goede banen te leiden.
Ze houden toezicht op de trainende teams, en blijven in de buurt van de trainer om deze te ondersteunen waar nodig. Deze regelouder mag wel plaatsnemen in de dug-out.
Zij zorgen voor geblesseerden. De trainer blijft op het veld.
Zij zijn vraagbaak/gids op de club.
Als ze zelf vragen hebben, richten zij zich tot de corona-coördinator.
De regelouders zorgen ervoor dat de teams het veld op de juiste wijze verlaten en teruggaan naar de fietsenstalling waar de kinderen eventueel weer door hun ouders worden opgehaald.

Zo min mogelijk mensen op de club, hoe doe je dat?
Niemand mag op het terrein van de club komen, tenzij je training hebt of een rol moet vervullen (zoals regelouder).
Ouders brengen kinderen maximaal 10 minuten voor start van de training.
Ouders die met de fiets of lopend komen, kunnen hun kinderen tot aan het hek van het terrein van AMHC Westerpark brengen.
Ouders die met de auto komen, parkeren netjes op het parkeerterrein. Dus niet doorrijden langs de fietsenstalling.
Ook broertjes en zusjes blijven niet op de club als ze geen training hebben.
Ouders komen maximaal 5 minuten voor het einde van de training terug om hun kind op te halen en vertrekken daarna meteen weer.
 
Wat is er open op de club?
1e verdieping clubhuis (bar, wc’s, etc) is gesloten, in ieder geval t/m 19 mei.
Kleedkamers zijn gesloten.
WC’s op begane grond zijn open.
In geval van onweer zou het kunnen dat we de trainingen op voorhand aflassen, aangezien we geen schuillocaties in het clubhuis hebben die voldoende aan de corona-richtlijnen voldoen.
 
Wat kun je thuis doen om de training veilig te maken - en te houden?
Bespreek de regels met je kind en leg uit waarom de regels er zijn.
Indien een kind niet lekker is, komt het niet naar de training.
Geef de jonge spelers extra aandacht en laat hen onthouden in welk team ze zitten, op welk veld ze training hebben en waar ze opgehaald worden.
Zorg dat je kind eigen spullen meeneemt (stick, bitje, bidon, scheenbeschermers en rugzak); zonder eigen spullen mag je kind niet trainen. 
Zorg dat de naam van je kind op de bidon staat en drinken is alleen toegestaan uit eigen bidon! 
Geef je kind een rugtas of hockeytas mee, zodat deze aan het hek kan worden gehangen en dat de spullen droog blijven als het regent (met een plastic zak erin voor de waardevolle spullen).
Geef je kind een wit/licht en een zwart/donker t-shirt mee (hesjes worden niet gebruikt tijdens de training).
Geef je kind een contactnummer mee (of schrijf het op de arm).
Elk kind gaat thuis vóór vertrek naar de training naar de wc.
Elk kind wast handen thuis vóór vertrek.
Houd ook afstand tot anderen als je naar de club fietst.
Elk kind wast na terugkeer bij binnenkomst opnieuw handen.
 
Wat te doen in geval van blessures bij kinderen?
Kinderen die tijdens de training geblesseerd raken, worden door de aanwezige regelouder geholpen, niet door de trainer. De trainer blijft bij de andere kinderen.
Voor hulp en na hulp aan het kind de handen goed wassen met zeep (of gebruik desinfectiemiddel). 
Ice-packs en de EHBO-koffer, inclusief handschoenen, liggen in het materialenhok (keepershok).
Voor kinderen t/m de D jeugd gelden er in principe geen specifieke richtlijnen bij het toepassen van eventuele hulp.
Voor eerste hulp aan kinderen van 13-18 jaar geldt dat er - zoveel als mogelijk - afstand moet worden gehouden. Handschoenen zijn eventueel beschikbaar bij de corona-coördinator.
Bij ernstige blessures die niet ter plekke kunnen worden behandeld, handel je als volgt (is in feite niet anders dan voor corona-tijd):
- bel 112
- vraag een aanwezige regelouder (of van ander team) bij het kind te blijven 
- stel corona-coördinator en ouder van kind op de hoogte 
- wacht ambulancepersoneel op bij het hek van de club en wijs hen de weg
- NB het hek mag nooit op slot zijn, zodat de ambulance het sportpark kan oprijden

We zullen op wekelijkse basis evalueren en bijsturen of aanpassen waar nodig.

Met vragen, kun je terecht bij je huidige lijncoördinator: a/b/c/d/e/f/[email protected]

Veel succes en plezier met het trainen.

Met sportieve groet namens het bestuur, de medewerkers en de trainers