homepage WP.JPG
Algemeen Maart
25

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 8 april om 19.30 uur online

Nieuws afbeelding
Beste Westerparker,
 
Graag nodigen we je uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV), die het bestuur bijeenroept om een voorstel in stemming te brengen voor de ledencontributie voor het seizoen 2021-2022. In de bijlage vind je de stukken voor de ALV. 

Wanneer: donderdag 8 april, 19.30-20.30 uur
Waar: online (Zoom)
Hoe: als je je aanmeldt, krijg je een Zoom-link toegestuurd.
 
Zoals je ziet dwingt corona ons - opnieuw - om een online ALV te houden. Net als de vorige ALV in november, kent deze digitale ALV een aangepaste voorbereiding en wijze van vergaderen:
Deelnemers melden zich vooraf aan.
Deelnemers kunnen alleen schriftelijk vooraf vragen stellen.
Stemmen gebeurt tijdens de ALV via een stemtool.
 
Vooraf aanmelden
Alle leden of ouders van leden, die deel willen nemen aan deze ALV, moeten zich vooraf aanmelden via [email protected].

Digitaal stemmen
Voor het uitbrengen van stemmen tijdens de ALV maken we gebruik van de stemtool van Zoom. Dat is tijdens de vorige ALV goed bevallen.
 
Aan het begin van de ALV wordt nogmaals stilgestaan bij het proces van vragen stellen, antwoorden en de wijze waarop het stemmen verloopt.
 
Onderwerp: compensatie seniorenleden
In deze bijzondere ALV staat één onderwerp op de agenda: de ledencontributie 2021-2022. In bijlage vind je het voorstel van het bestuur voor onze seniorenleden. Zij kunnen al maanden geen competitie spelen. Ook onderlinge wedstrijden en teamtrainingen zijn voor de meeste nog steeds niet toegestaan.
 
Senioren zijn kortom onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Vanuit ons verenigingsmotto 'Westerpark, dat zijn wij samen', vindt het bestuur het passend om een gebaar te maken. Meer informatie vind je in bijlage. Tijdens de ALV licht het bestuur eerst de consequenties van het voorstel toe op de begroting 2021-2022. Daarna wordt het voorstel in stemming gebracht.
 
Ook in de bijlage tref je een Q&A aan over dit onderwerp. Heb je een vraag die niet in dit document staat, graag even mailen naar [email protected]. De uiterste termijn voor het indienen van vragen is dinsdag 6 april. Alle vragen zullen tijdens de ALV worden beantwoord en zichtbaar zijn voor alle deelnemers via de chatfunctie van Teams.

We hopen je te zien op donderdag 8 april. Meld je aan en tot dan!
 
Met sportieve groet,
 
Het bestuur