homepage WP.JPG
Algemeen November
18

Reminder: Algemene Ledenvergadering met Bingo & Brainstorm op woensdag 20 november; meld je aan

Nieuws afbeelding
Beste Westerparkers,

Hierbij nodigen we je uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 november 2019: ALV met Bingo & Brainstorm. Deze wordt gehouden in het clubhuis. Inloop om 19.30, start om 20.00 uur.

Aanmelden
We stellen enorm prijs op je aanwezigheid en willen graag dat je je aanmeldt (via [email protected]) in verband met de organisatie van de avond. Afmelden hoeft niet.

Hoe ziet de avond eruit?
De ALV Bingo speel je terwijl het bestuur je bijpraat over onder andere deze agendapunten:
- Opening
- Agenda
- Verslag ALV 26 juni 2019 *
- Benoeming nieuw bestuurslid Jeugd (Maarten van Essen) en afscheid huidige bestuursleden Jeugd (Bas Vaessen en Aleid Doodeheefver)
- (Her)Benoeming commissies
- Jaarverslag 2018-2019 (ter goedkeuring) *
- Decharge bestuur
- Vacatures
- Rondvraag
- Sluiting

* Alle benodigde stukken staan op de site achter de inlog. Ga naar Inloggen (op de website amhcwesterpark.nl; niet via de app) de documenten zijn te vinden onder: Club > Documenten > Algemeen > ALV)

Wie de bingo wint, ontvangt een restaurant bon van maar liefst €100,-. De ALV & Bingo duurt ongeveer een uur.

Brainstormen
We hebben een drietal onderwerpen die we na de ALV & Bingo aan jullie voor willen leggen. De aanwezigen worden in groepen opgedeeld om over deze onderwerpen te brainstormen en met adviezen en/of inzichten te komen en deze met elkaar te delen. Het bestuur gaat hier vervolgens mee aan de slag.
We hopen jullie uiteraard in grote getale te mogen zien woensdag a.s. 

Onderwerp 1
Hoe vergroten we de 3e geldstroom van AMHC Westerpark?
AMHC Westerpark zit er financieel goed bij. Er is een goede kasreserve. De bar draait prima. Het aantal leden neemt nog ieder jaar toe, waardoor de totale contributie-inkomsten ieder jaar toenemen. Tot zover geen klachten. Maar we willen in ledenaantal niet verder groeien dan 1800. Vanaf dan stokt de groei van contributie-inkomsten. Hoe creëer je extra inkomsten voor de verwezenlijking van de ambities van Westerpark (betere trainingen voor selectie én breedte, een nieuw clubhuis, faciliteiten op en rond de club, verduurzaming, etc etc)? Tijdens deze brainstorm zijn we op zoek naar ideeën, rijp en groen. Denk óók mee hoe jíj een bijdrage kan leveren na de ALV!
 
Onderwerp 2
Hoe vinden we ervaren trainers voor de club?
Goede training is essentieel voor de kwalitatieve groei en het spelplezier van alle Westerpark spelers. Momenteel lukt het de club echter niet om voldoende ervaren trainers te vinden tussen de 18 en 24 jaar. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld niet alle trainingsuren van de senioren vullen. Hiernaast geven veel jeugdleden training, maar krijgen deze trainers minder begeleiding dan we willen. Ook dat zien we graag anders. Wat kan de club doen om ervaren trainers aan te trekken en aan ons te binden?
 
Onderwerp 3
Hoe maken we onze club duurzamer?
Graag willen we op termijn de groenste hockeyclub van Amsterdam (en omstreken) worden. Hoe doen we dat? Graag nodigen we je uit om hier met ons over te brainstormen. Jouw ideeën, inzichten en adviezen worden meegenomen door het duurzaamheidsteam van Westerpark. Op naar een groene en duurzame hockeyclub! 

We sluiten af met een borrel. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Danielle Faas

-------------------------------------------------------
Secretaris AMHC Westerpark