homepage WP.JPG
Hockey December
15

Extra informatie over de zaal: trainingsuren

Nieuws afbeelding

Het wedstrijdschema en de trainingsuren en locaties voor de zaalcompetitie zijn bekend. Ook dit jaar is het aantal toegekende uren veel minder dan gevraagd. De verdeling van de trainingsuren was dan ook weer een flinke puzzel. 

Graag nog even aandacht voor het volgende:


Wij hebben van een aantal hallen klachten dan wel schademeldingen gehad. Graag verzoeken wij jullie de teams erop te wijzen dat wij te gast zijn in de accommodaties en alles netjes moeten achterlaten! 


Hier een korte samenvatting van de overwegingen rondom de verdeling van de trainingsuren:


  • Omdat we het allemaal met elkaar eens zijn dat het aantal trainingsuren te weinig is, heeft de club besloten dat elk team zelf maximaal 4 uur mag inkopen op kosten van de club (zij het zonder trainer). Op dit moment hebben 12 teams hiervan gebruik gemaakt.
  • De teams die in het eerste weekend al een wedstrijd spelen zijn zo mogelijk in de eerste week ingedeeld om te trainen.
  • Vanwege de beschikbare tijden in de Aristoshal (17.30-19.00 uur) komen alleen de A en B teams in aanmerking om daar te trainen. De starttijd van 17.30 is niet voor iedereen haalbaar zodat gekozen is voor een extra lange training, rekening houdend met laatkomers. Hier is dus gekozen voor een kleiner aantal maar wel langere trainingen. 
  • De A en B jeugd traint tussen de 3 tot 4,5 uur, de C en D jeugd 4 tot 5,5 uur en de 8E 3 tot 3,75 uur. Dit verschil komt vooral doordat de jongere jeugd vroeger kan trainen en deze mogelijkheid er niet is in de Aristoshal.
  • De senioren hebben in totaal 12 uur toebedeeld gekregen.
  • Vorig jaar was de opkomst in de Aristoshal bij de selectieteams hoog, i.t.t. tot die van de breedteteams. Daarom is dit jaar gekozen om breedteteams samen met een ander team in te delen en selectieteams apart.
  • Tijdens de periode van de zaalcompetitie zijn er geen veldtrainingen.