homepage WP.JPG
Algemeen Juli
31

Clubscheidsrechters examenavonden, schrijf je in en haal je kaart!

Nieuws afbeelding
Clubscheidsrechtersexamen
Samen met de KNHB arbitrage-coördinator vindt in ons clubhuis vier clubscheidsrechters examenavonden plaats:
-maandag 30 augustus, aanvang 19:30 uur
-dinsdag 7 september, aanvang 19:30 uur
-maandag 27 september, aanvang 19:30 uur
-dinsdag 5 oktober, aanvang 19:30 uur

Spelleiders- en scheidsrechtersavonden
- Spelleidersavond 3-, 6- en 8-tallen (Mini/F/E): dinsdag 7 september om 20.00 uur in het clubhuis.
- Scheidsrechtersavond 11-tallen (D t/m A): donderdag 9 september om 20.00 uur in het clubhuis. Uitnodigingen voor deze avonden volgen na de vakantie per mail.

Voor wie is het scheidsrechtersexamen?
AMHC Westerpark volgt de KNHB beleidsregel dat ieder spelend lid van 15 jaar en ouder zijn scheidsrechter kaart moet hebben. Daarnaast is de cursus ook bedoeld voor ouders van jeugdteamleden.

Wat is het nut van een scheidsrechterscursus als ik zelf niet hockey?
Begrip en kennis van de regels van het spel zijn onontbeerlijk om in goede sfeer te sporten en aan te moedigen. Zowel voor spelers, begeleiders als ouders.

Doe mee!
Stuur een mail naar [email protected], onder vermelding van examen clubscheidsrechter, met de volgende informatie: 
- datum examen
- naam
- geboortedatum
- adres, postcode en woonplaats
- e-mailadres
- mobiele nummer 

Vermeld duidelijk op welke datum je examen komt doen! Zonder datum vermelding, word je op het eerstvolgende examen datum geregistreerd,

Als ik me ingeschreven heb, wat dan?
Voor alle deelnemers wordt bij de KNHB een e-learning account aangemaakt. Je hebt dan vier weken om jezelf voor te bereiden op het examen. Je kunt zelfstandig achter de computer de basistheorie oftewel de spelregels leren. De e-learning bevat veel beeldmateriaal, filmpjes en animaties etc.

Hoe ziet het examen eruit?
- De lesstof betreft de regels van 11 wedstrijdspelers veldhockey.
- Voor het bestuderen van de lesstof staat ongeveer 2x2 uur. 
- Aan de hand van korte films en voorbeelden wordt de stof uitgelegd.
- Het examen is een schriftelijk multiple choice examen met 30 vragen.

Zijn hier kosten aan verbonden?
Nee, voor jou is examen gratis. 
De club betaalt een kleine fee aan de KNHB voor het examen.

Sportieve groet,

Peter Kassies
Scheidsrechtercommissaris AMHC Westerpark