Opening veld5 groepsfoto.jpg
Algemeen Juni
23

Uitnodiging ALV AMHC Westerpark op vrijdag 5 juli a.s.

Nieuws afbeelding
Beste Westerparkers,

Hierbij nodigen we je uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 5 juli aanstaande. Deze wordt gehouden in het clubhuis. Inloop om 19.45 uur, start om 20.00 uur.

De agenda is als volgt:
1. Definitief vaststellen agenda
2. Goedkeuren notulen ALV 12 december 2023
3. Update Westerpark tweede helft 2023-2024
4. Update financi├źn
5. Concept begroting 2024-2025
6. Vaststellen contributie 2024-2025
7. Uitvoering contributiereglement
8. Update ontwikkelingen Spieringhorn
9. Update strategie - ambities 2025
10. Ingebracht stuk dames 30+ over verplicht stellen datum overgang naar 30+
11. Decharge voorzitter en benoemen nieuwe voorzitter en bestuursleden HTZ en Bar & Clubhuis
12. Bedanken vrijwilligers
13. (Her)Benoemen commissies
14. Vacatures
15. Rondvraag
16. Sluiting

Alle benodigde stukken staan op de site achter de inlog. Ga naar Inloggen (op www.amhcwesterpark.nl; niet via de app) ­čí¬ documenten zijn te vinden onder: Club ­čí¬ Documenten ­čí¬ Algemeen ­čí¬ ALV. 
Heb je problemen met inloggen, mail dan naar [email protected] voor nieuwe inloggegevens (lidnummer en wachtwoord). 

Aanmelden via inschrijfformulier
We stellen enorm prijs op je aanwezigheid en willen graag dat je je aanmeldt via de volgende link: https://forms.gle/ZdzSGH6NNTygx5VX9 in verband met de organisatie van de avond. Afmelden hoeft niet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Annemieke Nuesink

-------------------------------------------------------
Secretaris AMHC Westerpark