Opening veld5 groepsfoto.jpg

Vertrouwenspersoon (VCP)

AMHC Westerpark wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met hockey. Toch kunnen ook binnen een vereniging wel eens zaken spelen die in jouw ogen niet door de beugel kunnen of waar je moeite mee hebt. Een hand op de schouder?… Een aai over de bol?... Een grap over iemands handicap?... Een dubbelzinnige opmerking?... De coach in de kleedkamer?... Waar liggen tegenwoordig de grenzen? 
Het kan gaan over het gedrag van een trainer of coach, maar ook van een speler of vrijwilliger. Of het betreft onderwerpen die jou zelf of de vereniging raken, bijvoorbeeld (cyber)pesten of diefstal.
 
Onafhankelijk
Naar wie ga je toe als voor jouw gevoel de grenzen worden overschreden? Voor veel zaken kun je natuurlijk terecht bij een coach, commissielid of bestuurslid. Maar er zijn situaties denkbaar die je liever met iemand bespreekt die 100% onafhankelijk is. Iemand die uitsluitend jouw belang in het oog houdt, die naar je luistert en je serieus neemt. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De VCP zal je uitleg geven over wat mogelijk is en welke stappen je zelf kunt zetten. De VCP kan je ook doorverwijzen naar iemand bij wie je terecht kunt voor hulp of ondersteuning. Onze club heeft het beleid dat de VCP's de opleiding vertrouwens-contactpersoon volgen bij het NOC*NSF en in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 
Vertrouwelijk
AMHC Westerpark heeft twee VCP’s: Irene Guerand en Jiskje Griffiths. Je kunt bij hen terecht met alle vragen, klachten en vermoedens die je niet met een ander binnen de vereniging kunt of wilt bespreken. Zij kunnen jouw vraag of probleem met het bestuur of de betreffende commissie bespreken zonder je naam te noemen. Zit je ergens over in? Blijf er niet mee rondlopen maar praat erover. Een probleem kan zo eerder worden opgelost en herhaling kan worden voorkomen.
 
Bereikbaar
Iedereen kan terecht bij de VCP’s (jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden). Heb je een vraag voor of wil je gebeld worden door een VCP? Stuur dan een e-mail naar [email protected].
Wil je snel hulp en is er niet direct een VCP beschikbaar? Bel dan met het Vertrouwenspunt Sport op nummer 0900-2025590 (dagelijks van 8-23 uur, zaterdag van 12-16 uur).

VCP's bij AMHC Westerpark
Irene Guerand werkt als gezondheidszorgpsycholoog. Zij heeft twee kinderen waarvan één bij Westerpark hockeyt en is actief binnen de club sinds 2012.
Jiskje Griffiths is jurist. Ze heeft twee kinderen die spelen bij de club. Jiskje is actief sinds 2015.