Opening veld5 groepsfoto.jpg

Duurzaamheid


AMHC Westerpark streeft naar een goede balans tussen gezond, lekker en typisch kantinevoedsel. Zonder daar al te rigide in te zijn, wordt daarbij gekeken naar het principe van De Gezonde Sportkantine: 
"Het doel van de Gezonde Sportkantine is om bij sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te stimuleren gezonder eten en drinken aan te bieden. Ook zet het project in op de bewustwording dat een gezond aanbod van eten en drinken past bij de sportieve en maatschappelijke functie van de sportvereniging.”

Verder wordt er waar mogelijk en haalbaar gebruik gemaakt van lokale leveranciers en wordt er naar gestreefd verpakkingsafval en voedseloverschot te minimaliseren.