Opening veld5 groepsfoto.jpg

Spelleiders Jeugd E/F


De spelleider heeft een van de belangrijkste taken. Een spelleider leidt de wedstrijd in goede banen, hij/zij fluit en geeft uitleg waar nodig. De spelleider is onpartijdig en leert beide teams beter te hockeyen. Het belangrijkst is dat er een leuk spel gespeeld wordt en dat de kinderen aangeleerd wordt hoe het spel gaat. Help kinderen door aan te wijzen hoe ze vrij kunnen lopen/de bal op moeten vangen, waar de bal uitgenomen moet worden etc. Als een team met met meer dan 3 doelpunten voorstaat, kan de spelleider met enkele ingrepen ervoor zorgen dat er een evenwichtigere situatie wordt gecre├źerd. Hiervoor staan verderop in dit document een aantal suggesties, welke door de KNHB worden gehanteerd. Het belangrijkste van een spelleider is dat hij VOORAF aan de wedstrijd met de andere spelleider (van de tegenstander) afspraken maakt over hoe ze ervoor gaan zorgen dat het een leuk en evenwichtig spel wordt. Als AMHC Westerpark streven we ernaar om het winnen voor iedereen in het hockey ondergeschikt te maken aan het plezier. We verwachten dat iedereen aan dat streven meewerkt.

Aandachtspunten spelleider tijdens de wedstrijd
Maak kennis met de teambegeleiders en beoordeel samen het spelniveau. Bij de 8-tallen ook met de collega-spelleider. Bespreek VAN TE VOREN met de teambegeleiders de maatregelen* bij een eventueel groot verschil in niveau. Zorg dat er niemand anders op het veld is dan beide teams, de spel- en teambegeleiders.

Maak n.a.v. het spelniveau afspraken met beide teambegeleiders over:
 1. Veiligheid (brede stick voering; wel/niet slaan e.d.)
 2. Plezier ( samenspelen en sportief gedrag; eventueel invoeren van spelplezierbevorderende maatregelen bij een groot verschil in speelsterkte)
 3. Leerzaamheid (geef aan dat je uitleg geeft bij onduidelijkheden)

*Voorbeelden: laat de sterkere partij de bal min. 3x overspelen voordat ze mogen scoren, geef het zwakkere team meer ondersteuning, fluit strenger voor het sterkere team.

 • Geef uitleg bij onduidelijkheid.
 • Fluit niet voor alle overtredingen buiten het doelgebied (bijv. voor shoot.)
 • Bij veel herhaling van dezelfde overtreding, leg het spel stil en geef uitleg.
 • Fluit gevaarlijk spel direct af (bijv. stick boven de schouder).
 • Zorg ervoor dat alle spelers voldoende afstand houden (evt. uitpassen), (3-tallen: 3m afstand en 6- en 8-tallen: 5m afstand.
 • Zorg ervoor dat de opstelling bij dode spelmomenten gehandhaafd blijft (waar sta je en mag je dan de bal nemen?).
 • Geef complimenten aan alle spelers bij mooie acties.
 • Spreek te fanatieke toeschouwers/ouders een op hun gedrag.
 • Vul het wedstrijdformulier volledig in.
 • Evalueer met beide teambegeleiders de wedstrijd en in het bijzonder de gemaakte afspraken tussen team-en spelbegeleider.
 • Licht - indien gewenst - een bepaalde beslissing nader toe op het wedstrijdformulier.

Aandachtspunten Coach (E/F) tijdens de wedstrijd

 • Maak kennis met collega coach(es) en spelleider(s), beoordeel samen het spelniveau en bespreek de aandachtspunten van de wedstrijd.
 • Geef een warming up met het eigen team (inclusief de keeper) of de twee teams samen.
 • Controleer het tenue, (sokken over de scheenbeschermers, gestrikte veters, bitje, bodyprotector keeper onder de trui, horloges en sieraden afdoen, eventuele handschoenen uit en controleer de stick (beschadigingenstraathockey).
 • Houd een korte voorbespreking en koppel de gemaakte afspraken tussen de spelleiders en coaches naar de kinderen terug.
 • Laat de kinderen elkaar de hand schudden en prettige wedstrijd wensen. Vervolgens eventueel een yell of drie hoeraatjes en een handje geven aan de tegenstanders.
 • Coach samen met je collega aan één en dezelfde lange zijde van het veld. Wissel iedereen en beperk de tijd dat kinderen aan de kant staan.
 • Laat iedereen op zo veel mogelijk plaatsen spelen. Geef positieve feedback. Geef technische aanwijzingen bij herhaaldelijk gevaarlijk spel (hoge bal) door verkeerd vasthouden van de stick.
 • Neem een of meer van de afgesproken maatregelen bij een groot verschil in niveau. Wissel spelers indien nodig en geef de reden van wisselen aan.
 • Geef geen commentaar op de spelleider.
 • Zorg ervoor dat spelers elkaar een handje geven.
 • Bedank je collega teambegeleider en spelleider
 • Ruim evt. samen met de kinderen het veld op.
 • Evalueer de wedstrijd met collega en spelleider.
 • Vul samen het wedstrijdformulier volledig in.
 • Drink met beide teams een glaasje limonade.

Meer informatie over de cursus Begeleider Jongste Jeugd is te vinden op: www.knhb.nl/arbitrage/opleidingen.