homepage WP.JPG

jeugd_spelleiders

Spelleider (E/F)

De spelleider heeft een van de belangrijkste taken!!! Een spelleider leidt de wedstrijd in banen, hij/ zij fluit en geeft uitleg waar nodig. De spelleider is onpartijdig en leert beide teams beter te hockeyen. Het belangrijkst is dat er een leuk spel gespeeld wordt en dat de kinderen aangeleerd wordt hoe het spel gaat. Help kinderen door aan te wijzen hoe ze vrij kunnen lopen/ de bal op moeten vangen, waar de bal uitgenomen moet worden etc. Als een team met met meer dan 3 doelpunten voorstaat, kan hij/zij het spel bijv even om een evenwichtigere situatie te creëren. Hiervoor staan verderop in dit document een aantal suggesties, welke door de KNHB worden gehanteerd. Het belangrijkste van een spelleider is dat hij VOORAF aan de wedstrijd met de andere spelleider ( van de tegenstander) afspraken maakt over hoe ze ervoor gaan zorgen dat het een leuk en evenwichtig spel wordt. Als AMHC Westerpark streven we ernaar om het winnen voor iedereen in het hockey ondergeschikt te maken aan het plezier. We verwachten dat iedereen aan dat streven meewerkt

Aandachtspunten spelleider tijdens de wedstrijd
Maak kennis met de teambegeleiders en beoordeel samen het spelniveau. Bij de 8-tallen ook met de collega spelbegeleider. Bespreek VAN TE VOREN met de teambegeleiders de maatregelen* bij een eventueel groot verschil in niveau. Zorg dat er niemand anders op het veld is dan beide teams, de spel- en teambegeleiders.

Maak n.a.v. het spelniveau afspraken met beide teambegeleiders over:
 1. Veiligheid (brede stick voering; wel/niet slaan e.d.)
 2. Plezier ( samenspelen en sportief gedrag; eventueel invoeren van spelplezierbevorderende maatregelen bij een groot verschil in speel sterkte)
 3. Leerzaamheid (geef aan dat je uitleg geeft bij onduidelijkheden)

*bijvoorbeelden: laat de sterkere partij de bal min. 2x overspelen buiten het doelgebied, geef het zwakkere team meer ondersteuning, fluit strenger voor het sterkere team.

 • Geef uitleg bij onduidelijkheid.
 • Fluit niet voor alle overtredingen buiten het doelgebied (bijv. voor shoot.)
 • Bij veel herhaling van dezelfde overtreding, leg het spel stil en geef uitleg.
 • Fluit gevaarlijk spel direct af (bijv. stick boven de schouder).
 • Zorg ervoor dat alle spelers voldoende afstand houden (evt. uitpassen), 3-tal 3m en 6- en 8-tal 5m.
 • Zorg ervoor dat de opstelling bij dode spelmomenten gehandhaafd blijft (waar sta je en mag je dan de bal nemen?).
 • Geef complimenten aan alle spelers bij mooie acties.
 • Spreek te fanatieke toeschouwers/ouders een op hun gedrag.
 • Vul het wedstrijdformulier volledig in.
 • Evalueer met beide teambegeleiders de wedstrijd en in het bijzonder de gemaakte afspraken tussen team-en spelbegeleider.
 • Licht - indien gewenst - een bepaalde beslissing nader toe op het wedstrijdformulier.

Aandachtspunten teamleider tijdens de wedstrijd

 • Maak kennis met collega teambegeleider en spelbegeleider(s), beoordeel samen het spelniveau en bespreek de aandachtspunten van de wedstrijd.
 • Geef een warming up met het eigen team (inclusief de keeper) of de twee teams samen.
 • Controleer het tenue, (sokken over de scheenbeschermers, gestrikte veters, bitje, bodyprotector keeper onder de trui, horloges en sieraden afdoen, eventuele handschoenen uit en controleer de stick (beschadigingenstraathockey).
 • Houd een korte voorbespreking en koppel de gemaakte afspraken tussen de spel- en teambegeleider naar de kinderen terug.
 • Laat de kinderen elkaar de hand schudden en prettige wedstrijd wensen. Vervolgens eventueel een yell of drie hoeraatjes en een handje geven aan de tegenstanders.
 • Coach samen met je collega aan één en dezelfde lange zijde van het veld. Wissel iedereen en beperk de tijd dat kinderen aan de kant staan.
 • Laat iedereen op zo veel mogelijk plaatsen spelen. Geef positieve feedback. Geef technische aanwijzingen bij herhaaldelijk gevaarlijk spel (hoge bal) door verkeerd vasthouden van de stick.
 • Neem 1 of meer van de afgesproken maatregelen bij een groot verschil in niveau. Wissel spelers indien nodig en geef de reden van wisselen aan.
 • Geef geen commentaar op de spelbegeleider.
 • Laat beide team afsluiten met 3 hoeraatjes voor….
 • Zorg ervoor dat spelers elkaar een handje geven.
 • Bedank je collega teambegeleider en spelbegeleider
 • Ruim samen met de kinderen het veld op.
 • Evalueer de wedstrijd met collega en spelbegeleider.
 • Vul samen het wedstrijdformulier volledig in.
 • Drink met beide teams een glaasje limonade.

Meer informatie over de cursus Begeleider Jongste Jeugd is te vinden op: www.knhb.nl/arbitrage/opleidingen.