Opening veld5 groepsfoto.jpg
Inschrijfformulier
Door het invullen en versturen van onderstaand formulier kun je jezelf of je kind aanmelden voor de wachtlijst van AMHC Westerpark. Inschrijven betekent dat je je aanmeldt bij Westerpark; het is nog geen plaatsing!
Let op! Inschrijven via een IPhone werkt vaak niet goed! (zie ook onderaan bevestiging inschrijving).

Jeugd
Met ingang van seizoen 2023-2024 hebben we er een 5e veld bij. Dat betekent dat we ruimte hebben voor extra teams.

Inschrijven voor seizoen 2024-2025 Funkey t/m Onder18 categorie (en dus voor kinderen geboren vóór 1-10-2019) is mogelijk tot en met 30 april 2024. 
Jongens in de Funkey en mini leeftijd (5 en 6-jarigen) krijgen vrijwel direct reactie of er een plekje voor hen beschikbaar is. Voor meisjes vindt er doorgaans loting plaats, met name bij de meisjes in de jongste jeugd: mini t/m Onder10. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal in- en uitschrijvingen. We hopen dat we iedereen kunnen plaatsen in seizoen 2024-25. Indien loting nodig is, gebeurt dit na 1 mei a.s.
Inschrijvingen vanaf 1 mei 2024 komen op de wachtlijst, ná de kinderen die uitgeloot zijn. 

De door jou ingevulde geboortedatum is leidend in een leeftijdscategorie. Let dus goed op dat je de juiste geboortedatum invult. Bij plaatsing kunnen we vragen om legitimatie. In juni vindt de nieuwe ledenavond plaats waar ouders/verzorgers alle informatie ontvangen voor een goede start bij AMHC Westerpark. Indien er onverhoopt iets niet goed gaat met de inschrijving, graag direct melden via de ledenadministratie.

Senioren/veteranen/trimhockey
Senioren:
- gedurende het hele jaar inschrijven;
- meerdere varianten voor lidmaatschap mogelijk>klik hier voor meer informatie.

Veteranen/veterinnen:
- gedurende het hele jaar inschrijven;
- meerdere varianten voor lidmaatschap mogelijk>klik hier voor meer informatie.

Trimhockey:
- gedurende het hele jaar inschrijven;
- lidmaatschap>klik hier voor meer informatie.

Flexibele lidmaatschapsvormen senioren
Meer informatie over (flexibele) lidmaatschapsvormen senioren, zoals trainingslid, trimhockey, hockey7 klik hier.

Bevestiging inschrijving
Indien je na het versturen van de aanmelding geen bericht van succesvolle inschrijving op het scherm ziet en/of geen bevestigingsmail ontvangt, dan is de inschrijving niet gelukt. Stuur in dat geval een mail naar - [email protected] voor de jeugd 
- [email protected] voor de seniorenInschrijven als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Hockey-achtergrond
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk
   
   
   
Clubbeleid
   
   
   
Overig
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.