homepage WP.JPG

Contributie

Contributie 2020-2021
De hoogte van de contributie en de toeslagen voor seizoen 2020-2021 is nog niet bekend. De contributie zal worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 augustus 2020.

Contributie 2019-2020
De hoogte van de contributie staat in onderstaande tabel. Deze is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2019. Naast de contributie wordt een bijdrage voor de accommodatie geheven. 
Indien je lid wordt gedurende het seizoen kan een korting op de contributie worden toegepast. 
Bij opzeggen gedurende het seizoen is in specifieke gevallen gedeeltelijk teruggave van de contributie mogelijk. Zie verder bijgevoegde link voor het contributiereglement.


 

2019-2020

Senioren

€ 320,-

A jeugd

€ 320,-

B jeugd

€ 320,-

C jeugd

€ 320,-

D jeugd

€ 320,-

E jeugd

€ 275,-

F jeugd

€ 255,-

mini's jeugd

€ 200,-

Trimleden senioren

€ 250,-

Bijdrage accommodatie (per lid)

   € 20,- 

Zaalhockey

€ 70,-

Toeslag selectie A, B, C, D 

€ 50,-

Entreegeld

€ 60,-

 


Administratiekosten te laat betalen

€ 40,-


Inschrijfgeld 2019-2020
Nieuwe leden betalen eenmalig € 60,- entreegeld.

Stadspas
Voor jeugdleden met een stadspas kent Westerpark een kortingsregeling. Ze betalen de helft van de contributie. 

Betaling contributie
De contributie wordt geïnd via ClubCollect. Je kunt in een keer betalen of in vier termijnen. Voorafgaand aan het betalingsverzoek, ontvangt elk lid een gespecificeerde nota via de mail en instructies van ClubCollect.

Er kan alleen betaald worden via ClubCollect. Rechtstreekse betaling aan de vereniging wordt teruggestort en niet gezien als contributiebetaling.  

Te late betaling contributie
Indien één maand na de vervaldatum de contributie niet of niet volledig is voldaan, worden administratiekosten van € 40,- in rekening gebracht. Indien twee maanden na de vervaldatum nog steeds niet betaald is, volgt een tweede factuur met administratiekosten van € 40,- en kan het bestuur besluiten tot schorsing. Zie voor verdere informatie over de regels bij te laat betalen het contributiereglement.

Vragen over de contributie kunnen gemaild worden naar [email protected]

Aan deze tekst op de website kunnen geen rechten worden ontleend.