Opening veld5 groepsfoto.jpg

Lid zijn = actief meedoen


Lid worden van AMHC Westerpark is niet vrijblijvend. 

Allereerst verwachten we natuurlijk een actieve deelname aan wedstrijden en trainingen. Daarnaast verwachten we van senioren, trimhockeyers en ouders/verzorgers van jeugdleden dat ze ondersteuning bieden bij het draaiend houden van de club. 

Als je lid wordt gelden voor jou de statuten en reglementen van de KNHB, en de statuten, het huishoudelijk reglement, het contributiereglement en tuchtreglement van AMHC Westerpark. Daarmee verplicht je je ook tot het opvolgen van instructies van functionarissen van de vereniging en trainers.

Verder kun je alleen lid worden als je instemt met het betalen van de contributie via een automatische incasso en met het uitsluitend digitaal ontvangen van alle verenigingsinformatie en overige bescheiden als uitnodigingen voor de ledenvergadering en facturen.

Samenvattend: Als lid van AMHC Westerpark ga je akkoord met en verplicht zich tot:
  1. Actief deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  2. Ondersteuning bieden bij het draaiend houden van de vereniging. Bij jeugdleden wordt een actieve bijdrage van ouders of verzorgers verwacht.
  3. Opvolgen van instructies van functionarissen en trainers van de vereniging.
  4. Afschrijving van contributies, inschrijfgeld e.d. via automatische incasso van opgegeven rekeningnummer.
  5. Enkel digitaal ontvangen van alle verenigingsinformatie en overige bescheiden (uitnodiging ALV, incassofactuur, nieuwsbrieven etc).
  6. Het huishoudelijke reglement onderschrijft.
  7. Per huishouden 1 ouder een scheidsrechtersdiploma moet halen.
  8. Het zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste adres/telefoon gegevens in ons systeem.