Opening veld5 groepsfoto.jpg

Opzeggen van lidmaatschap

Vooral natuurlijk heel jammer dat je wilt opzeggen bij AMHC Westerpark. Als je wilt opzeggen, hou dan in ieder geval onderstaande regels in de gaten.

Wanneer opzeggen?

Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd tegen het einde van het seizoen, echter uiterlijk voor 1 mei. In juni moeten we de nieuwe teams al doorgeven aan de KNHB, vandaar.

Hoe en waar opzeggen?
Opzegging kan door het zenden van een e-mail aan:
Opzeggen kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie. Dus niet bij je lijn-coordinator, coach, teamleider, trainer of aanvoerder.

Graag in de e-mail vermelden:
- Lidnummer
- Voornaam en Naam
- Adres
- Postcode en Woonplaats
- Gewenste ingangsdatum van de opzegging
- Reden van opzegging

Alleen opzeggingen die door de ledenadministratie zijn bevestigd per mail worden als zodanig geaccepteerd.

Te laat opgezegd?
Bij opzegging na 1 mei is de contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen. Er wordt nimmer contributie gerestitueerd.
In een beperkt aantal specifieke gevallen kan hier een korting op worden gegeven van maximaal de helft van de verschuldigde contributie. Zie verder bij contributie en het contributiereglement.